بانچر 630 بدون دنسر

در صنعت تولید سیم و کابل ماشین های مختلفی ایفای نقش می کنند. یکی از آنها ماشین های بانچر هستند که وظیفه تاب دادن و بافتن رشته های سیم را بر عهده دارند. بر این اساس و با توجه به نیاز صنعت سیم و کابل کشور، شرکت کابل صنعت ماراویا اقدام به تولید ماشین های بانچر در مدل های مختلف نموده است.

ماشبن بانچر 630 بدون دنسر ماراویا دارای ویژگی های زیر است :

  • دارای سه موتور برای کمان ، کاپستن کشنده و اسپولر
  • تراورس دارای UHING
  • قابلیت تابیدن سطح مقطع از 0.5 تا 6 میلی متر مربع
  • ماکزیمم دور کمان 3000rpm (6000 twist/min)
  • قابلیت تنظیم طول تاب به صورت دیجیتال