بانچر 630 دنسردار

ماشبن بانچر 630 دنسردار ماراویا دارای ویژگی های زیر است :

  • قابلیت تابیدن سطح مقطع از 0.1 تا 6 میلی متر مربع
  • ماکزیمم دور کمان 3000rpm (6000 twist/min)
  • دارای دنسر جهت اسپولر
  • سیستم تراورس استپ موتور
  • دارای سنسورهای لیزری برای تنظیم دقیق تراورس
  • دارای دو PLC برای داخل و خارج ماشین ( استفاده از سیستم وایرلس به منظور انتقال اطلاعات داخل ماشین به بیرون از ماشین مانند موقعیت دنسر و سیستم تراورس)